PDA

View Full Version : Lets sing a song!Arnold
05-04-2015, 07:28 PM
Mkay..
This is stuck in my head and Imma see if anyone knows dis song :3

♪Yo-hohoho, Yohohohoo,
Yo-hohoho, Yohohohoo,
Yo-hohoho, Yohohohoo,
Yo-hohoho, Yohohohoo,
Binkusu no sake wo, todoke ni yuku yo
Umikaze kimakase namimakase
Shio no mukou de, yuuhi mo sawagu
Sora nya wa wo kaku, tori no uta♪

Dis is Japanese

PolarisHD
05-04-2015, 07:52 PM
Bink's Sake.

Applez
05-04-2015, 08:12 PM
HE(You gotta finish the song)

Updated
05-05-2015, 04:35 AM
seyonara minato, Tsumugi no sato yo
don to icchou utao, funade no uta
Kinpa-ginpa mo shibuki ni kaete
Oretacha yuku zo, umi no kagiri


:poop::poop:

CrazyChick
05-05-2015, 07:16 AM
Mkay..
This is stuck in my head and Imma see if anyone knows dis song :3

♪Yo-hohoho, Yohohohoo,
Yo-hohoho, Yohohohoo,
Yo-hohoho, Yohohohoo,
Yo-hohoho, Yohohohoo,
Binkusu no sake wo, todoke ni yuku yo
Umikaze kimakase namimakase
Shio no mukou de, yuuhi mo sawagu
Sora nya wa wo kaku, tori no uta♪

Dis is Japanese

Mo is probably a person .-.